Project 50 pics to 50

Op weg naar mijn 50e verjaardag in mijn 50e levensjaar was het tijd voor een project. Aangespoord door mijn zus Linda die er een tentoonstelling van zou maken. Een jaar lang nadenken over wie er dan belangrijk zijn of zijn geweest en in welke vorm ga ik dat dan maken. En wat doe ik met de mensen die er niet meer zijn maar wel belangrijk waren. Heel bijzonder en fijn was dat ik mijn moeder nog wel heb kunnen portretteren, toen nog wel in een andere stijl. Alleen al dat proces, iedereen weer zien (soms na 20 jaar) en met iedereen de tijd nemen voor een fijn portret maakt dit al een zeer geslaagd project, een cadeau aan mezelf voor mijn 50e verjaardag. De prints (25×25) hingen op 1 wand in de Leica store en bijzonder om alle portretten en blikken die ik van iedereen kreeg bij elkaar te zien. Wellicht komt er nog een mogelijkheid om het ergens anders bij elkaar op te hangen.

Onderstaand het resultaat met een toelichting en een link naar de website die ik hiervoor speciaal maakte.

In elk portret dat ik maak is een reflectie zichtbaar van mij, soms letterlijk in de spiegeling van het oog maar altijd in hoe de persoon reageert op mij. Met dat gegeven startte ik een project in mijn 50e levensjaar, 50 portretten van mensen die belangrijk zijn of waren in mijn leven; 50 pics to 50.

Soms familie en vrienden voor het leven, soms maar kort in je leven maar belangrijk, inspirerend en soms levens veranderend. Belangrijk voor de liefde die zij geven of gaven, allemaal op hun eigen manier, allemaal belangrijk. In alle 50 portretten een reflectie van mij en een herinnering, liefde of vriendschap. Samen zijn ze een soort zelfportret.

Dankbaar voor alle mensen in mijn leven van wie ik liefde, hulp en geloof mag ontvangen in mijn ‘Line of Life’.

Bedankt voor jullie tijd, liefde, vriendschap, vertrouwen en aanmoedigingen.

Christiaan, Annick, Eline, Stan, Linda, Gerrie, Esther, Richard, Floris, Irene, Sietse, Jesper, Bastiaan, Marjo, Dagmar, Glenn, Milo, Peet, Herman, Heleen, Wouter, Mireille, Lisa, Mart, Peter, Rob, Paul, Frits, Tom, Annemieke, Yvonne, Ingrid, Monique, Ben, Deborah, Marjoleine, Bart, Klaas Jan, Inge, Rianne, Mijke, Marleen, Jerry, Berber,
† Mam, Pap, Annette, Frans, Roxanne

 

 

In every portrait is some reflection of me, sometimes litterly but always with how the person respond to the photogapher. With that fact I started a project in the year to my 50th birthday to make 50 portraits of people who are or were important to me in love and life.

Sometimes family and friends for life, sometimes short in life but always important, inspiring and even life changing. Important for the love they give or gave everybody in a different way, all important.
So in all the 50 portraits shows a reflection of me and the look of memory, love or friendship.
Together they are almost a self-portrait.
Gratefull for all the people in my life who gave love, help and belief trough my Line of Life.
Thanx for your time, love, friendship, trust and encouragement.

Christiaan, Annick, Eline, Stan, Linda, Gerrie, Esther, Richard, Floris, Irene, Sietse, Jesper, Bastiaan, Marjo, Dagmar, Glenn, Milo, Peet, Herman, Heleen, Wouter, Mireille, Lisa, Mart, Peter, Rob, Paul, Frits, Tom, Annemieke, Yvonne, Ingrid, Monique, Ben, Deborah, Marjoleine, Bart, Klaas Jan, Inge, Rianne, Mijke, Marleen, Jerry, Berber,
† Mam, Pap, Annette, Frans, Roxanne

https://sites.google.com/view/50-pics-to-50-line-of-life/je-paginatitel